Home


Catalogue Search

Patron ID

Password


 
Links
INTAN Library
INTAN Main Campus Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Tel: 603-2084 7264 / 7263
Fax: 603-2084 7491
Email:
ps@intanbk.intan.my
MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT (SSP) : THESIS 2009
BIL TAJUK NAMA PESERTA PENERBIT
1 Hubungan antara profil organisasi pembelajaran dengan kesediaan terhadap perubahan. Zamri b.Kamarudin Kuala Lumpur : INTAN 2009
2 Kerajaan elektronik – penerimaan teknologi aplikasi e-khidmat. Mohd Azmi b. Hj Omar Kuala Lumpur : INTAN 2009
3 Hubungan iklim organisasi dengan penghargaan kendiri berasaskan organisasi : satu kajian empirikal di Jabatan Pelajaran Negeri ( JPN). Muhamad Kushairi b. Jusoh Kuala Lumpur : INTAN 2009
4 Hubungan iklim etika organisasi dengan tingkahlaku menyimpang di tempat kerja. Yogeswary a/p Sivaraja Kuala Lumpur : INTAN 2009
5 Perceptions of red tape by Police personnel in different echelon in Royal Malaysia Police. Mohd Syukry b. Mohd Ali Kuala Lumpur : INTAN 2009
6 The relationship between succession planning and career development. Julia bt Jaladdin Kuala Lumpur : INTAN 2009
7 The relationship between transformational leadership behaviors and organizational citizenship behavior. Siti Salasiah bt Wan Kuala Lumpur : INTAN 2009
8 Hubungan motivasi dan pembelajaran kendiri ( self directed learning ) satu kajian di Kementerian Pelajaran Malaysia. Noor Fitriyati bt Abdul Samad Kuala Lumpur : INTAN 2009
9 Hubungan antara budaya organisasi dengan prestasi kerja : satu kajian di pasukan Polis DiRaja Malaysia. Lee King Chuan Kuala Lumpur : INTAN 2009
10 Hubungan antara faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan prestasi kerja : kajian di kalangan pegawai Tentara Laut DiRaja Malaysia. Azizi b. Hj. Ahmad Sarkawi Kuala Lumpur : INTAN 2009
11 )Perkongsian pengetahuan di kalangan pegawai pengurusan dan profesional TLDM. Nor Azmi b. Hj. Tambi Chek Kuala Lumpur : INTAN 2009
12 Hubungan antara organisasi pembelajaran dengan kesediaan untuk berubah dalam perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia. Samad b. Yahya Kuala Lumpur : INTAN 2009
13 Perlakuan buli di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam di Malaysia. Muhamad Affandi b. Ismail Kuala Lumpur : INTAN 2009
14 Hubungan antara pemindahan latihan dengan faktor individu dan persekitaran kerja : Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia. Syed Mohd Agong b. Sd Agil Kuala Lumpur : INTAN 2009
15 Hubungan antara kecerdasan emosi dengan gaya pengurusan konflik di kalangan kakitangan JKR Malaysia. Su Faizah bt Sukor Kuala Lumpur : INTAN 2009
16 Kualiti jalinan hubungan Ketua-Subordinat dan kepuasan kerja. Zamani Ahmad b. Mansor Kuala Lumpur : INTAN 2009
17 Hubungan faktor komunikasi dan tahap keberkesanannya dalam sistem pemerintahan dan pengawalan TLDM Zamzelina bt Ahmad Kuala Lumpur : INTAN 2009
18 Pengaruh personaliti proaktif dan motivasi pembelajaran ke atas pembangunan kerjaya. Aminullah b. Haji Omar Kuala Lumpur : INTAN 2009
19 Kebolehan, kebaikan hati dan integriti ketua pasukan teras kepercayaan anggota dalam tugas penguatkuasaan. Azman b. Abdul Latiff Kuala Lumpur : INTAN 2009
20 Peranan iklim organisasi dan ciri personaliti terhadap prestasi kerja. Edaham b. Ismail Kuala Lumpur : INTAN 2009